https://qually.com.pl/

strona branżowa o nowych trendach

Jakie są rodzaje i klasy betonu? Wprowadzenie

Beton to materiał budowlany, który powstaje poprzez połączenie spoiwa, jakim jest z cement z wypełniaczem, czyli kruszywem. Czasami dodaje się do niego różnego typu dodatki po to, by beton nabył określonych cech. W związku z tym oczywiste jest to, że beton można podzielić na rodzaje i klasy. Jakie one są? Jak są oznaczane?

Rodzaje betonu ze względu na jego ciężar

Najbardziej popularnym podziałem betonu jest ten związany z jego ciężarem objętościowy. Parametr ten ma ogromny wpływ na możliwe zastosowanie materiału. Betoniarnia Bielsko ma w swojej ofercie wszystkie poniższe rodzaje betonu.

– Beton ciężki – jego ciężar objętościowy jest wyższy od 2600 kg/m3. Do jego produkcji wykorzystuje się kruszywo manganowe lub stalowe, które samo w sobie ma dość duży ciężar. Beton ciężki zatrzymuje część promieniowania jonizującego, więc można stosować go w osłonach radiologicznych w szpitalach i elektrowniach atomowych. Jego duża waga sprawia, że nie stosuje się go w zwyczajnym budownictwie.

– Beton zwykły – ma ciężar objętościowy od 2000 do 2600 kg/m3. Jest on produkowany z wykorzystaniem kruszywa naturalnego, czyli np. żwiru albo łamanego granitu. Beton ten może się rozwarstwiać lub pękać, ale doskonale nadaje się do wykorzystania w budownictwie. Jest on szczególnie polecany do przygotowywania elementów konstrukcyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że wylewek z niego nie należy wykonywać w niskich temperaturach.

– Beton lekki – jego ciężar objętościowy mieści się w przedziale od 800 do 2000 kg/m3. Do jego produkcji wykorzystuje się lekkie kruszywo, takie jak agloporyt, keramzyt lub pollytag. Używa się go do wykonywania elementów stropowych oraz ściennych.

Klasy betonu

Klasy betonu wyznacza się na podstawie jego wytrzymałości na ściskanie. W przypadku betonu zwykłego i betonu ciężkiego oznacza się symbolami, które można wyjaśnić w następujący sposób – zapis C30/37 oznacza, że beton ma wytrzymałość na ściskanie kostki sześciennej – 30 MPa oraz walca – 37 MPa. W oznaczeniu jest więc zamieszczona dokładna informacja na temat parametrów betonu.

– C8/10,

– C12/15,

– C16/20,

– C20/25,

– C25/30,

– C30/37,

– C35/45,

– C40/50,

– C45/55,

– C50/60,

– C55/67

– C60/75

– C70/85

– C80/95

– C90/105

– C100/115

Beton klas C55/67 i wyższych jest określany jako beton wysokowartościowy, czyli wysokowytrzymały. Określa się go oznaczeniem BWW. Taki symbol także jest używany do opisywania betonu.

Jeśli chodzi o klasy wytrzymałości betonu lekkiego, to ich zapis także oznacza wytrzymałość na ściskanie. Każda z klas oznaczona została dodatkowo symbolem „L”, który w tym wypadku oznacza „light”:

– LC8/9,

– LC12/13,

– LC16/18,

– LC20/22,

– LC25/28,

– LC30/33,

– LC35/38,

– LC40/44,

– LC45/50,

– LC50/55,

– LC55/60,

– LC60/66,

– LC70/77,

– LC80/88.

Beton klas LC55/60 i wyższych to beton wysokowytrzymały, czyli BWW.  Ta klasyfikacja betonu została wyznaczona na podstawie najnowszych i aktualnie obowiązujących norm. Czasami można też zauważyć, że fachowcy starej daty używają także innych oznaczeń klasyfikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *